QSHE

Er zijn twee manieren om aan QSHE eisen te voldoen.

Enerzijds kan een onderneming kiezen voor een intern borgingssysteem waarbij zuiver op basis van wetgeving afgetoetst wordt waar de onderneming aan dient te voldoen om zo een structuur te creëren. Anderzijds zijn er bedrijven die ervoor kiezen om bepaalde kwaliteits-, veiligheids- of milieunormen na te streven, zoals een VCA-, ISO9001-, ISO14001- en OHSAS 18001 certificaat. Deze normen bieden een structuur waardoor de invulling van de wettelijke vereisten eenvoudiger en praktischer wordt. Ook zijn ze nationaal en internationaal erkend en getuigen van een uniforme en weloverwogen manier van werken.

In beide type ondernemingen wordt echter al te vaak een te zwaar administratief en tijdrovende manier van werken gehanteerd waarbij documenten en procedures dusdanig complex worden dat zij niet meer werkbaar zijn. Daarbovenop bieden de standaardpakketten voor documentverwerking geen goede oplossing om het beheer ervan te waarborgen.

Het VARIO platform biedt u samen met onze deskundige medewerkers de nodige middelen om een geïntegreerd beleid te voeren waarbij u al uw vereisten kunt invullen, uitwerken en beheren in één geïntegreerd softwaresysteem.

Afhankelijk van waar de noden voor uw bedrijf  liggen (Q en/of S en/of H en/of E) wordt het systeem samengesteld. Onze dossierbeheerders kunnen u daarnaast tevens bijstaan bij de opmaak van uw QSHE procedures en de integratie van uw dossier in het VARIO pakket. Er zijn drie grote domeinen; Veiligheid en Gezondheid, Kwaliteit en Milieu.