Pijlers

Incerta ontwikkelt naast software voor het beheer van zorgsystemen (kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid), ook software op het vlak van ERP en WMS.

  • QSHE staat voor Quality (Kwaliteit), Safety (Veiligheid),  Health (Gezondheid) en Environment (Milieu).
  • ERP staat voor Enterprise Resource Planning, waarmee de software bedoeld wordt die organisaties gebruiken om hun primaire processen te ondersteunen.
  • WMS staat voor Warehouse Management System en omvat alle software ter ondersteuning van de magazijnwerking.