Toeslagbeheer

Een toeslag is dan een extra prijscomponent die vaak geen toegevoegde waarde heeft voor het bedrijf. Maar toeslagen kunnen ook gedefinieerd worden om bepaalde fluctuaties in grondstofprijzen op te vangen zoals bv het toepassen van een lood- of brandstoftoeslag. Toeslag komen zowel voor aan verkoop- als aan aankoopzijde en in sommige gevallen worden ze ook verrekend in de kostprijs van een product die mee te voorraadwaarde bepaalt. Denken we maar aan een transporttoeslag die procentueel berekend wordt op basis van de directe aankoopprijs. De complexiteit van toeslagen is vaak niet te onderschatten waarvoor een specifiek beheer noodzakelijk is.