Risicobeheer

"Risk-based" QSHE beleid is een term die steeds vaker voorkomt in het bedrijfsleven. Risicoanalyses vormen sinds jaar en dag de basis voor een goed HSE beleid, maar ook binnen de kwaliteitsafdeling gaan zij steeds belangrijker worden. Ook in de vernieuwde ISO9001 norm die in 2015 gepubliceerd wordt, wordt het gegeven 'risicoanalyse' een belangrijke pijler. VARIO Risk Management maakt het mogelijk om de risico's binnen uw bedrijf  in kaart te brengen en deze te beheren. U bouwt eenvoudig uw risicoanalyses op in VARIO en kunt deze evalueren en aanpassen. Elke aanpassing wordt bijgehouden door het systeem waardoor u steeds kunt raadplegen wat er in de loop van de tijd gewijzigd is. Verder kunnen risicoanalyses gekopieerd en samengevoegd worden.

Met VARIO kunnen risicoanalyses aan functies gekoppeld worden waardoor u zelf kunt bepalen wanneer een functie risicovol is.

De koppeling met de modules PBM, Medisch en Documenten maakt het mogelijk om preventiemaatregelen zoals het dragen van bepaalde PBM's, het voorzien van medische onderzoeken en het raadplegen van bepaalde procedures, zowel als specifieke instructies, te koppelen aan uw risicoanalyse. Daarnaast kunt u ook maatregelen formuleren die uw restrisico's nog verder helpen verlagen. Dit kan in de module Acties: neem snel en eenvoudig deze maatregelen in uw Jaar Actie Plan (JAP) en/of Globaal Preventie Plan (GPP) op. VARIO Risk Management biedt bedrijven hiermee een ideale oplossing voor risicobeheer.

Voordelen:

  • uitwerken van risicoanalyses;                                                  
  • historieken van wijzigingen blijven bewaard;
  • standaardiseren van preventiemaatregelen met koppelingen aan PBM's, instructies en medisch toezicht;                                          
  • koppelingen met andere software (Outlook, ERP, SAP, …) zijn mogelijk.

Onze oplossing 'Risicobeheer' bestaat uit de modules Acties en Workflow, Personeel, Bibliotheek, Risicoanalyses, Gezondheidstoezicht en PBM's.