PMGE beheer

Bedrijven die met gevaarlijke stoffen te maken hebben dienen deze met de grootste zorg te beheren. Elke stof dient geïdentificeerd en opgenomen te worden in een register om te voldoen aan de Europese en internationale veiligheidsnormen, standaarden en verordeningen die u opgelegd worden.

VARIO kan alle documentatie en procedures gelinkt aan bepaalde stoffen, gassen en mengsels beheren in een centraal systeem.

Al uw essentiële informatie wordt samengebracht in VARIO om zo een register op te bouwen waarin alle mogelijke risico's  worden beschreven met gevarenklassen, H- en P-Zinnen, symbolen,...enz. Instructies en beschermingsmiddelen kunnen per stof gekoppeld wordenen zullen zo ook als preventiemaatregel mee opgenomen worden in uw risicoanalyses en PBM adviezen zodat u uw QSHE doelstellingen en wettelijke verplichtingen op dagdagelijkse basis kunt behalen. Daarnaast kan u obv uw register uw eigen instructiekaart exporteren. U kan hier zelf de inhoud bepalen obv de input in het VARIO systeem.

  • volledig beheer mogelijk;
  • gedetailleerd overzicht met gevaarsymbolen, veiligheidsfiches, nodige PBM's,...;
  • twee mogelijke inventarisatiemogelijkheden;
  • etiketomzetting.  

Onze oplossing 'PMGE beheer' bestaat uit de modules Acties en Workflow, Personeel, Bibliotheek en Milieu.