Personeelsbeheer

U richt uw ondernemersblik op de toekomst. Maar zonder de steun van uw werknemers raakt u daar niet. U zet dan ook alles op alles om een langdurige werkrelatie met hen op te bouwen. Gegevens van de werknemers bijhouden is onontbeerlijk voor de goede werking van een bedrijf. Een goed personeelsbeheer vergt echter heel wat tijd. Hoeveel lijstjes moet u openen om te weten wanneer een medewerker in dienst trad, wanneer hij een medische keuring onderging, welke taken hij heeft of wanneer hij welke opleiding volgde?  Deze module biedt soelaas.  Het consulteren van personeelsgegevens in onmiddellijk bruikbare rapporten wordt eenvoudig.

Met VARIO krijgt u met één klik een overzicht van al uw personeelsleden, hun functieprofielen, opleidingen, vaardigheden en taken. 

Ook omgekeerd werkt de module Personeelsbeheer in uw voordeel: taken worden eenvoudig toegewezen aan personen of functies, personen worden automatisch verwittigd via e-mail, alle functies worden duidelijk omschreven,  een organigram wordt automatisch opgebouwd en het onthaalproces voor nieuwe werknemers wordt gemakkelijk beheerd. Op die manier biedt VARIO u alle gepaste hulp om uw personeelsbeheer volledig te stroomlijnen en u kostbare tijd te besparen.

Voordelen:

  • eenvoudige toewijzing taken aan personen of functies;                       
  • duidelijk overzicht openstaande taken per persoon;                                                          
  • automatische e-mail verwerking;                                                                                                 
  • duidelijke functieomschrijvingen en historiek werknemers.

Onze oplossing 'Personeelsbeheer' bestaat uit de modules Personeel en Bibliotheek.