PBM beheer

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) nemen nog steeds een onmisbare plaats in binnen de hiërarchie van preventieve maatregelen. Hun toepassingen bij het opvangen van de risico’s zijn talrijk. Toch slagen niet alle organisaties erin om een gestructureerd PBM-beleid uit te bouwen en hun werknemers te motiveren hun PBM te dragen, ook al zijn ze veelvuldig beschikbaar. Het uitstippelen van een doeltreffend PBM-beleid en de rol van de verschillende betrokkenen hierin is van vitaal belang. De nodige kennis en informatie betreffende de normen, beschermingsgraad, gebruikte materialen en hun mogelijke toepassingen zijn onontbeerlijk om tot de keuze van de juiste PBM te komen.

VARIO biedt u de nodige tools en informatiebronnen, denk maar aan een duidelijk overzicht van de belangrijkste groepen PBM's, de praktische eigenschappen op het vlak van bescherming tegen restrisico's, de nodige PBM's per functie en ontvangstmeldingen. VARIO reikt eveneens de nodige inzichten aan om de werknemers te motiveren tot het correct dragen van PBM's.

Door de juiste productkeuze te maken en alle belanghebbenden te betrekken in het proces op basis van de aangereikte kennis en tools, komt u tot een betere aanvaarding van de verschillende PBM's en een betere beheersing van de restrisico’s. VARIO laat u tevens toe om verbruik van PBM's op te volgen en om PBM's te koppelen aan bepaalde functies binnen het bedrijf waardoor u ook hier standaardiseert.

Voordelen:

  • duidelijk overzicht van alle PBM's en hun eigenschappen;                               
  • gestructureerd overzicht van alle types PBM's en PBM's  per functie;                                                              
  • inzichten om werknemers te motiveren tot een correct gebruik van PBM's;                           
  • eenvoudige opvolging van verbruik PBM's per werknemer. 

Onze oplossing 'Persoonlijke beschermingsmiddelen' bestaat uit de modules Actie en Workflow, Personeel, Bibliotheek en PBM's.