Ongevallen en Incidentenbeheer

Ongevallen en incidenten zijn helaas nog vaak aanwezig in onze bedrijven. Niet alleen kosten ze handenvol geld, ze brengen ook vaak allerlei fysieke, emotionele en maatschappelijke gevolgen met zich mee. Daarom is het belangrijk dat ze correct behandeld worden. Onderzoek, oorzakenanalyses en preventiemaatregelen horen te worden opgemaakt.

Administratief is ieder ongeval of incident zwaar. VARIO laat ondernemingen ongevallen en incidenten gestructureerd behandelen door ze te registreren en de relevante personen aan te sturen, gaande van uw eigen interne preventiedienst tot uw verzekeraar en externe preventiedienst. Ook foto's, verslagen en andere relevante documenten kunnen worden toegevoegd aan het rapport. Elke betrokken partij wordt door VARIO op de hoogte gebracht zodat het onderzoek zonder oponthoud plaats kan vinden.

Overigens helpt VARIO ook uw gezondheid- en veiligheidsbeleid verfijnen: oorzaken kunnen worden vastgelegd en preventiemaatregelen geformuleerd. Deze maatregelen worden in uw actielijst opgenomen, waarna de juiste personen worden aangestuurd voor de uitvoering ervan. Ook uw risicoanalyses worden aangepast vanuit uw onderzoek. Het dynamische aspect van uw risicobeheersysteem wordt zo verzekerd.

Om trends op te sporen maakt VARIO analyses die oorzakelijke verbanden blootleggen. Uw ongevallenstatistieken worden visueel kenbaar gemaakt. Daarnaast kunt u ook een register bijhouden van alle ongevallen waar eerste hulp werd geboden. 

Voordelen:

  • registratie, behandeling, onderzoek en formuleren van acties in één systeem;                                           
  • sturen van maatregelen via actielijst die de juiste mensen zal sturen;                                                              
  • trendanalyses en statistieken in één oogopslag;                                         
  • aanpassen van uw risicoanalyses in het onderzoek;                                                    
  • opmaak van een feitenboom in VARIO;                                                                                    
  • koppelingen met andere software (Outlook, ERP, SAP,…) zijn mogelijk.

Onze oplossing 'Ongeval en Incidentenbeheer' bestaat uit de modules Actie en Workflow, Personeel, Bibliotheek en Ongevallen en Incidenten