Metingen

Metingen laat u toe de planning, de registratie, de opvolging en acties van alle metingen (vereist door o.a. ISO9001) te beheren. Bij afwijkingen kunt u meteen een maatregel formuleren en toevoegen aan de actielijst. Verder zal VARIO op basis van de ingegeven informatie heel wat automatische statistieken genereren die een mooie tijdsbesparing betekenen. Elke soort Meting (Beoordeling, Evaluatie, Enquête of Controle) heeft dezelfde opbouw. De werkwijze is immers identiek. VARIO geeft u een detailoverzicht van de uitgevoerde metingen. Zo ziet u meteen welke metingen (met welke score, controlepunten die niet in orde waren, gekoppelde acties en observaties, etc.) werden uitgevoerd.

U kunt formulieren voor elke type meting opmaken die afgedrukt of geëxporteerd kunnen worden naar PDF, Excel of Word. U kunt enkel die meetpunten downloaden of toevoegen die van toepassing zijn op uw bedrijf en later automatische statistieken en rapporten van de uitgevoerde metingen opmaken. Ook kunt u aan elk meetpunt een gewicht toekennen. Zo kunt u een score per meting berekenen waarbij het ene onderwerp meer doorweegt dan het andere. De Trendanalyse per Categorie geeft bijvoorbeeld grafieken weer die u vervolgens per categorie en subcategorie verder kunt verfijnen. Dit geeft een helder beeld van dat wat goed of fout loopt. De samenvatting van de trendanalyse toont een tabel met het aantal controles voor elk inspectiepunt en het aantal NOK’s in cijfers en percentage.

VARIO plant wanneer u welke metingen moeten uitvoeren en brengt automatisch de verantwoordelijke personen op de hoogte, ook de opvolging van de actiepunten gebeurt automatisch.  

Voordelen:

  • complete planning voor uitvoeren van metingen;                                                                                                 
  • automatische verwittiging verantwoordelijken;                                                                                         
  • koppeling aan actielijst mogelijk;                                                                                                                                    
  • automatische opvolging actiepunten en metingen;                                                                                           
  • duidelijke visuele resultaten en statistieken.

Onze oplossing 'Metingen' bestaat uit de modules Actie en Workflow, Personeel, Bibliotheek, Beoordelingen, Enquêtes, Evaluaties en Controles.