Inspectie en Rondgangbeheer

VARIO software helpt ondernemingen bij het beheer van hun rondgangen en inspecties. Bedrijven met verschillende afdelingen, vestigingen en locaties hebben nood aan een uniform en overzichtelijk beheersysteem.  Voor de preventieadviseur, de kwaliteitsverantwoordelijke, het afdelingshoofd of de leidinggevende is het belangrijk dat zij vaststellingen en verbeterpunten in hun afdeling, maar ook globaal, op een gestructureerde manier kunnen beheren. Voer inspecties of rondgangen uit volgens een vooropgestelde planning en volg de nodige bevindingen op via de acties die in de workflow van de diverse medewerkers zijn opgenomen. Inspecties en rondgangen worden gestaafd met documentatie, foto’s, etc. Deze kunnen eenvoudig toegevoegd worden.

Met VARIO kunt u bedrijfseigen inspectieformulieren opmaken of deze automatisch genereren door de risicoanalyse te selecteren van de activiteit die geïnspecteerd zal worden. De bevindingen worden door VARIO geanalyseerd en gevisualiseerd door middel van statistieken en grafieken. Zo kunt u effectief correctieve en preventieve maatregelen formuleren om problemen en trends aan te pakken.

Daarnaast worden ook het JAP en het GPP van de onderneming of bedrijfstak opgenomen in VARIO en kunnen acties die voortvloeien uit inspecties en rondgangen mee opgenomen worden in deze rapporten. De kracht van ons systeem zit in het standaardiseren van verantwoordelijkheden in combinatie met een actielijst. VARIO kent uw bedrijf en zal taken automatisch delegeren. Ten allen tijde kan men bijsturen, raadplegen en analyseren. VARIO is een intelligent softwaresysteem dat u in staat stelt uw organisatie en uw processen eenvoudiger, praktischer en met meer structuur te beheren.

Voordelen:

  • overzicht voor de preventieadviseur/kwaliteitsverantwoordelijke van de status van inspecties/maatregelen;
  • planning wordt opgevolgd door VARIO als “intelligent software”;
  • algemene actielijst die gekoppeld wordt aan een workflow per medewerker;
  • centraal beheer en uniforme aanpak over alle vestigingen;
  • koppelingen met andere software (Outlook, ERP, SAP, …) zijn mogelijk.

 Onze oplossing 'Inspectie en Rondgangbeheer' bestaat uit de modules Actie en Workflow, Personeel, Bibliotheek, Inspectie en Rondgang.