Garantiebeheer

Garantievoorwaarden kunnen afhangen van de wetgeving maar kunnen ook product- of klantspecifiek bepaald worden. Bovendien is er nog het verschil tussen garantie op onderdelen en/of werkuren en er kan ook sprake zijn van een degressief verloop van de garantiedekking.