Afvalstromenbeheer

Net zoals u uw basismaterialen en schadelijke stoffen moet catalogiseren en correct moet behandelen, moet u ook kunnen aantonen wat er met uw afvalstromen gebeurt.  Uw milieuvergunning hangt hier van af en dus is een correcte registratie van vitaal belang voor het succes van uw bedrijf en uw goede naam. Ook voor bedrijven die een ISO14001 certificaat dienen te beheren is het belangrijk dat een degelijk milieubeleid inzake afval gevoerd kan worden.

Ook uw afvalstromen kunnen in VARIO beheerd worden: door de verscheidene stoffen aan hun verwerkingsproces te linken kunt u zeer eenvoudig hun traject van inkoop tot verwerking en afvloeiing registreren en bewijzen.  De overzichtelijke rapporten waarin iedere stof aan hun relevante verordeningen en regulaties worden verbonden kunnen eenvoudig worden geëxporteerd naar PDF, Excel of Word bestanden die u aan de bevoegde instanties kunt sturen om uw milieuvergunning te beheren en behouden.

Vernieuwde eisen?  U kunt deze eenvoudigweg in uw VARIO pakket invoeren om zo de nodige acties en bijsturingen teweeg te brengen in uw bedrijf. Acties worden toegewezen aan de verantwoordelijke persoon via to-do's, e-mail of agendapunten; de status hiervan kunt u op de voet volgen via het systeem.  En ook de historiek van vorige acties of versies van documenten blijven behouden zodat u trends en analyses van de vorderingen kunt maken.

Beheer uw afvalstromen in VARIO: de ideale oplossing voor sevesobedrijven, bedrijven met een milieukwaliteitscertificaat en grote ondernemingen.

Voordelen:

  • centraal register gevaarlijke stoffen met veiligheidsinstructies
  • database voor beheerder en gebruiker
  • opmaak identificatieformulieren
  • beheer afvalstoffentregister met uitgebreide ananlyse