Ontwikkeling

Incerta kan meer dan 10 jaar ervaring voorleggen op het vlak van software development en database design.

Als Microsoft Certified Partner beschikken we over een team van gecertificeerde programmeurs die verschillende competenties hebben verworven rond de ontwikkeling van web applicaties en client-server (desktop) toepassingen.  Samen met de kennis en competenties van onze preventieadviseurs en kwaliteitscoördinatoren betekent dit dat wij een unieke plaats in de markt hebben veroverd.  We zijn hierdoor in staat om op zowel technisch als functioneel gebied mee te denken met onze klanten.  

We hebben over de jaren heen sterk geïnvesteerd in de bouw van een application framework waardoor het programmeren van bedrijfssoftware sneller en efficiënter kan gebeuren. Hiermee leggen we de focus op een kwalitatieve, hoogwaardige en transparante dienstverlening in overeenstemming met de eisen van de klant en de geldende wet- en regelgeving.

Zelf hanteren wij een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de eisen van de ISO9001:2008.