Risicoanalyses

De module Risicoanalyses maakt het mogelijk om de risico's binnen uw bedrijf in kaart te brengen en deze te beheren. U bouwt eenvoudig uw risicoanalyses op in VARIO en kunt deze ook evalueren en aanpassen. Elke aanpassing wordt bijgehouden door VARIO waardoor u steeds kunt raadplegen wat u in de loop van de tijd gewijzigd heeft.

Verder kunnen risicoanalyses gekopieerd en samengevoegd worden. Risicoanalyses kunnen aan functies gekoppeld worden waardoor u zelf kunt bepalen wanneer een functie risicovol is.

De koppeling met de modules PBM, Medisch, Opleidingen en Documenten maakt het mogelijk om preventiemaatregelen zoals het dragen van bepaalde PBM's, het voorzien in medische onderzoek, het volgen van een opleiding en het raadplegen van bepaalde procedures en instructies te gaan koppelen aan uw risicoanalyse.

Daarnaast kunt u ook maatregelen formuleren die uw restrisico's nog verder verlagen. Dit kan in de module Acties en staat u toe om deze in uw Jaar Actie Plan (JAP) of Globaal Preventie Plan (GPP) op te nemen. Als laatste kunt u automatisch een Inspectie/Rondgang formulier genereren aan de hand van uw risicoanalyse of een document om uw LMRA (Last Minute Risico Analyse) uit te voeren.