Personeel

In de module Personeel wordt de informatie van alle personeelsleden opgelijst. Deze informatie is gekoppeld aan verschillende functionaliteiten waarbij gegevens zoals bijvoorbeeld de aangifte van ongevallen, het opleidingsbeheer, de projectplannen, aanwezigheid overleg enz. van belang kunnen zijn.

Bij de personeelsgegevens worden per werknemer, naast de afwezigheden, ook de resultaten van ontvangen beoordelingen, het ontvangen materiaal en PBM’s, de functiehistoriek, de gevolgde opleidingen, de gekoppelde taken en de risicoanalyses bijgehouden. Ook alle aan de werknemer gekoppelde documenten zijn hier zichtbaar. Verder kunt u hier ook de verantwoordelijkheden instellen zodat het systeem steeds weet wie er voor wat verantwoordelijk is en eventueel een notificatie moet ontvangen.

In VARIO wordt een organigram automatisch opgebouwd en het onthaalproces van uw nieuwe werknemers wordt gemakkelijk beheerd.

Ook de functieomschrijvingen worden in de deze module opgemaakt met alle daaraan gekoppelde informatie (verantwoordelijkheden, bevoegdheden, taken, risicoanalyses, PBM’s, instructiekaarten, competenties, ……). Nadat de functieomschrijving is opgemaakt wordt automatisch een werkpostfiche gegenereerd.