Gezondheidstoezicht

Een gezonde werkomgeving betekent niet enkel de nodige PBM's, onderhoudswerkzaamheden of ergonomische eisen in acht nemen, maar ook zorgen voor een goede opvolging rond de persoonlijke gezondheid.  Periodieke medische keuringen of onderzoeken zijn in vele sectoren een vereiste. Van de jaarlijkse oogtest voor de administratief bediende tot een volledig lichamelijk onderzoek voor arbeiders met fysiek belastende functies, kan een gestructureerd gezondheidsplan en -toezicht voor uw medewerkers dure verlofdagen door ziekte of lichamelijke klachten helpen voorkomen.

Met de VARIO module Gezondheidstoezicht kunt u uw medische onderzoeken makkelijk registreren en laten opvolgen. 

Zo krijgt u op elk ogenblik een correct overzicht van de geldige en vervallen medische onderzoeken of keuringen per werknemer.  Onderzoeksresultaten worden gekoppeld aan de individuele werknemer of hun functie binnen de onderneming. De verschillende types medische onderzoeken kunnen dan geselecteerd worden als maatregel bij de opmaak van de risicoanalyses.

Met VARIO bent u ervan verzekerd dat u voldoet aan alle wettelijke vereisten rond gezondheidstoezicht en de correcte opvolging hiervan op de werkvloer.