Evaluaties

In VARIO kunt u naar wens meerdere formulieren of checklists, voor ieder soort meting opmaken, afdrukken of exporteren. Zo ook in onze module Evaluaties.  U kunt bijvoorbeeld een formulier 'evaluatie' maken voor het evalueren van uw bedienden, arbeiders of gevolgde interne of externe opleidingen. In deze module kunt u de naam, de auteur, de inhoud van de evaluatie, de datum en de meetpunten ingeven en achteraf eventueel aanpassen.

U kunt alle evaluatiepunten zelf beheren; zo kunt u enkel die evaluaties downloaden of toevoegen die van toepassing zijn op uw bedrijf, om later automatische statistieken en rapporten van de uitgevoerde evaluaties op te maken en aan elke evaluatie een gewicht toe te kennen. Zo kunt u een score per evaluatie berekenen waarbij het ene onderwerp meer doorweegt dan een ander onderwerp.

VARIO houdt automatisch alle statistieken bij van de ingegeven evaluaties.

Deze kunt u later eenvoudig raadplegen. De grafieken geven een duidelijk beeld weer van dat wat goed of fout loopt. Zo kunt u snel en gericht ingrijpen waar nodig. Eventuele hieruit voortvloeiende actiepunten kunnen eenvoudig via een to-do lijst, agendapunt of e-mail aan betreffende werknemer of dienst verzonden worden.