Enquêtes

De VARIO module Enquêtes laat u al uw enquêtes registreren en inventariseren. Indien een enquête negatieve resultaten bevat, wilt u onmiddellijk actie ondernemen. In deze module kunt u het gepaste formulier (eventueel onder de vorm van een checklist) met uw resultaten afdrukken of exporteren naar PDF, Word of Excel. 

Met VARIO kunt u de actiepunten via een to-do lijst, agendapunt of e-mail aan de verantwoordelijke medewerker toezenden.

U kunt alle inspectiepunten zelf beheren; zo kunt u enkel die enquêtes downloaden of toevoegen die van toepassing zijn op uw bedrijf, om later automatische statistieken en rapporten van de uitgevoerde enquêtes op te maken en aan elke beoordeling een gewicht toe te kennen. Zo kunt u een score berekenen waarbij het ene onderwerp meer doorweegt dan het andere onderwerp. VARIO houdt automatisch alle statistieken bij van de ingegeven beoordelingen. Deze kunt u eenvoudig raadplegen. De grafieken geven u namelijk een duidelijk beeld weer van dat wat goed of fout loopt. Zo kunt u snel en gericht ingrijpen waar nodig.