Controles

De VARIO module Controles is waar u al uw controles kunt registreren en inventariseren. Bij de invoer van iedere controle kunt u het onderwerp, de uitvoeringsdatum, het soort en de persoon ingeven die de controle uitgevoerd heeft.  Indien een controle negatief is, wilt u dat er onmiddellijk actie wordt ondernomen. U kent de uit te voeren acties toe aan desbetreffende medewerker of verantwoordelijke dienst, die een to-do, agendapunt of e-mail met de nodige informatie ontvangen.

De status van de lopende acties wordt tevens geregistreerd in VARIO waardoor u telkens op de hoogte bent van de stand van zaken.

Naast een actie kunt u hier ook een observatie ingeven. In de module Controles kunt u het gepaste formulier (eventueel onder de vorm van een checklist) met uw controles afdrukken of exporteren. Alle inspectiepunten kunt u zelf beheren; zo kunt u enkel die controles downloaden of toevoegen die van toepassing zijn op uw bedrijf, om later automatische statistieken en rapporten van de uitgevoerde controles op te maken en aan elke controle een gewicht toe te kennen. Zo kunt u een score  berekenen waarbij het ene onderwerp meer doorweegt dan het ander.

VARIO houdt automatisch alle statistieken bij van de ingegeven controles. Deze kunt u eenvoudig raadplegen. De grafieken geven u namelijk een duidelijk beeld weer van dat wat goed of fout loopt. Zo kunt u snel en gericht ingrijpen waar nodig.