Beoordelingen

In de VARIO module Beoordelingen kunt u uw beoordelingen registreren en inventariseren. Bij de ingave van elke beoordeling kunt u het onderwerp, de uitvoeringsdatum, het soort en de persoon ingeven die de beoordeling uitgevoerd heeft. Bij het soort ingave kunt u kiezen tussen een 'formulier', een 'losse actie' of 'geen inspectie'. Als een beoordeling negatief is, wilt u dat er onmiddellijk actie wordt ondernomen.  Acties kunnen rechtstreeks aan de verantwoordelijke medewerker worden doorgegeven middels een to-do lijst, agendapunt of e-mail.

VARIO houdt automatisch alle statistieken bij van de ingegeven beoordelingen.

Deze kunt u eenvoudig raadplegen. De grafieken geven u namelijk een duidelijk beeld weer van dat wat goed of fout loopt. Zo kunt u snel en op gerichte wijze ingrijpen waar nodig. Naast een actie kunt hier ook een observatie ingeven. In deze module kunt u het gepaste formulier (eventueel onder de vorm van een checklist) met uw beoordelingen afdrukken of exporteren naar PDF, Word of Excel. U kunt alle inspectiepunten zelf beheren, zo hoeft u enkel die beoordelingen te downloaden of toe te voegen die van toepassing zijn op uw bedrijf.  U kunt dan later weer automatische statistieken en rapporten van de uitgevoerde beoordelingen op laten maken en aan elke beoordeling een gewicht toekennen. Zo kunt u eenvoudig een score  berekenen waarbij het ene onderwerp meer doorweegt dan het andere onderwerp.