Audit

Met VARIO's Audit module wordt het plannen en uitvoeren van interne audits eenvoudig. VARIO houdt  hierbij niet alleen rekening met de vereisten van een bepaalde norm, maar rapporteert ook mogelijke verbeteringen vanuit onze aandacht voor andere succesfactoren binnen uw organisatie (b.v. doeltreffendheid, productiviteit, klantgerichtheid, competenties van uw medewerkers, duidelijkheid van bedrijfsdoelstellingen, interne communicatie, rapportering, etc.).

Een intern auditformulier kan makkelijk opgemaakt worden vanuit deze module. Zoals u zult zien is dit interne auditrapport opgebouwd volgens een checklist. Het rapport toont de zaken die goed zijn, niet goed zijn, door de consulent te bekijken of ter plaatse na te gaan zijn. Naar aanleiding van dit rapport kunt u acties ondernemen en deze op de actielijst vermelden met de oorsprong 'interne audit'. 

Met VARIO worden audits snel omgezet tot bijsturende acties die de productiviteit en de klantgerichtheid van uw organisatie verbeteren.

Verantwoordelijken worden automatisch verwittigd en resultaten worden automatisch gekoppeld aan een actielijst. Deze actiepunten worden eveneens automatisch opgevolgd en trendanalyses kunnen worden opgemaakt. U bent zeker dat de audits een maximum aan verbeterpotentieel aan het licht brengen met een minimale tijdsbesteding.