Actie en Workflow

Met de module Actie en Workflow krijgt u een duidelijk zicht op alle afgesloten en openstaande acties, hun status en de medewerker(s) die met de behandeling bezig zijn.

U krijgt een visuele weergave van de vooruitgang binnen het opvolgingsproces. Zo kunt u deadlines gemakkelijk opvolgen en bewaken. De actielijst kan vanuit bijna elke module aangestuurd worden en bepaalde acties zullen ook workflows opstarten en to-do’s genereren. Zo kunt u specifieke taken toewijzen aan personen of functies. Gebruikers krijgen als verantwoordelijke van een stap binnen het opvolgingsproces taken toegewezen naarmate het proces doorlopen wordt. U kiest zelf hoe u uw acties en medewerkers wil aansturen.

VARIO zal bepaalde to-do's versturen via agenda, to-do lijsten en zelfs e-mail.

Via deze module kunt u ook het Jaar Actie Plan (JAP) of het Globaal Preventie Plan (GPP) opstellen; u krijgt meteen een overzicht van de acties hierin opgenomen. VARIO zet elke actie, op basis van zijn streefdatum, automatisch in het JAP of GPP. Met één klik worden deze door VARIO opgemaakt, wat u bijzonder veel tijd en administratie bespaart.