Service

Bij service komt vaak het tijdsaspect kijken en dan kunnen responsetijden van cruciaal belang zijn.

De maximale tijd die men krijgt tussen het registreren van een service-aanvraag (ticket) en het afsluiten van de servicetaak wordt typisch tussen partijen vastgelegd in een service-overeenkomst (SLA). Deze manier van werken is gangbaar in een business waar gemelde problemen snel verholpen moeten worden. Dit kan betrekking hebben op toestellen die onder het beheer van de serviceaanbieder vallen. Dan is het noodzakelijk voor ieder toestel de basiseigenschappen te kennen, de garantiebepalingen, de servicehistoriek, de eigenaar, de onderdelen enzomeer. Wanneer een toestel defect gaat, dan is het niet alleen de kennis van de serviceverstrekker om de fout te kunnen opsporen, maar het al dan niet ter beschikking hebben van de juiste wisselstukken kan hierbij een doorslaggevende rol spelen. Service en logistiek gaat vaker samen dan gedacht. Het juiste wisselstuk op het juiste ogenblik op de juiste plaats is dan de grote uitdaging.

Tot slot kan ook de capaciteit van de serviceverstrekkers een aandachtspunt vormen. Resources zijn dikwijls schaars en dank zij de serviceplanning kan er gewaakt worden over de capaciteit en de juiste toewijzing ervan aan de verschillende service-opdrachten volgens prioriteiten, ervaring en beschikbaarheid.