Projecten

Het projectbeheer maakt dan onderscheid tussen verschillende projecten die elk over een bepaalde periode lopen en zich op verschillende locaties (werven) kunnen afspelen. Projecten worden doorgaans onderverdeeld in fasen en taken en elke taak kent typisch een start- en einddatum. Tijdens de voorcalculatie worden machines of personen (resources) toegewezen aan elk van de taken waardoor deze hierop ingepland worden.

Maar ook producten kunnen gereserveerd worden om deze tijdig ter beschikking te hebben. De projectplanning helpt om deze allocaties visueel voor te stellen in de vorm van een agenda. Tijdens de projectrealisatie gebeurt de tijdsregistratie volgens de gepresteerde uren en worden ook producten verbruikt.

De nacalculatie onderzoekt in hoeverre de werkelijke prestaties en verbruiken aansluiten bij de geraamde hoeveelheden. Koppelt men tevens kostprijzen en verkoopprijzen aan de calculatie, dan kan men nagaan of er voldoende marge is overgebleven na uitvoering van de werken. Dank zij de statusopvolging heeft men snel een overzicht van de afgesloten, lopende en toekomstige projecten.

Tot slot is de integratie met het documentbeheer een handige manier om allerhande documentbijlagen te koppelen aan het juiste project. Zo heeft men volledige controle over elk project.